За семантичното равнище на изречението и неговото представяне.


Генова, Дафинка (1993) За семантичното равнище на изречението и неговото представяне. Проглас, 1993, 4, с. 12-21. Print ISSN 0861-7902


 
  Статия
 
 Издадено
  22461
 Дафинка Генова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/