За значението на изречението и семантичното и прагматично съдържание на изказването.


Генова, Дафинка (1993) За значението на изречението и семантичното и прагматично съдържание на изказването. Език и литература, 1993, 2, с. 95-105. Print ISSN 0324-1270


 
  Статия
 
 Издадено
  22460
 Дафинка Генова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/