Петрова, В. Претенциите на 5 - 7-годишните към образователната среда


Петрова, Веселинка (2004) Петрова, В. Претенциите на 5 - 7-годишните към образователната среда Велико Търново. - В: Съвременни предизвикателства на прага на детска градина - училище. Слово, (с. 20 - 34).


 В доклада са подложени на анализ претенциите, които 5 – 7-годишните деца изявяват към образователната среда. Анализирано е влиянието на обновителните процеси и тяхното отражение върху възпитателната работа на подготвителна група. Характеризирани са желанията на децата за използване на съвременни средства за обменяне на информация и опит. Предложени са експериментално проверени решения за осъвременяване на материалната база за езикова работа в подготвителната за училище група.
  Доклад
 Претенции на 5 - 7-годишните, образователна среда
 Издадено
  2246
 Веселинка Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/