За разликата между това, което казваме, и онова, което разбираме.


Генова, Дафинка (1995) За разликата между това, което казваме, и онова, което разбираме. Сб. от Международна научна конференция "Лингвистика на текста", Велико Търново, 19-20 октомври 1995. Ред. П. Христов, Д. Генова et al. Велико Търново: ИК “Знак”, 1995, с. 43-49. ISBN 954-8709-12-0


 
  Статия
 
 Издадено
  22458
 Дафинка Генова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/