За някои аспекти на прагматичната изводимост.


Генова, Дафинка (1996) За някои аспекти на прагматичната изводимост. Проглас, 1996, 2, с. 3-15. Print ISSN 0861-7902


 
  Статия
 
 Издадено
  22457
 Дафинка Генова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/