How Do We Interpret Questions?


Генова, Дафинка (1996) How Do We Interpret Questions? Paper presented at The First International European Studies Conference Europe from East to West, Varna, June 1996. Ed. by M. Dangerfield et al. Veliko Tarnovo: PIC Publishers, 1996, pp. 189-198. ISBN 954-8258-83-8


 
  Статия
 
 Издадено
  22456
 Дафинка Генова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/