Комуникативни стратегии при разказването на вицове.


Генова, Дафинка (2005) Комуникативни стратегии при разказването на вицове. Сб. от международна научна конференция "Комичното в културата на сърби и българи", Ниш, 2004. Ред. Ц. Иванова et al. Ниш: УИ на Нишкия университет, 2005, с. 35-43. ISBN 86-7379-109-X COBISS.SR-ID 122548748


 The paper discusses briefly the three linguistic theories in the interpretation of a joke text: the bisociation theory, the appropriate incongruity theory and the script-opposition theory paying greater attention to the last. The practical application of the script-opposition theory is illustrated in the analysis of a Gabrovonian joke. Some of the communicative strategies employed in the creation and appreciation of a joke are also commented on.
  Статия
 humour, joke, script-opposition theory, communicative strategies
 Издадено
  22445
 Дафинка Генова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/