Промяна правното качество на физическо лице търговец в правоотношенията, по които то е участник. - Търговско право, 2012, № 3, 41-64. ISBN 0861-6892


Сарафов, Павел (2012) Промяна правното качество на физическо лице търговец в правоотношенията, по които то е участник. - Търговско право, 2012, № 3, 41-64. ISBN 0861-6892


 
  Статия
 
 Под печат
  22441
 Павел Сарафов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/