Организираниот криминал во перцепциите на јавноста


Стойковски, Горан (2006) Организираниот криминал во перцепциите на јавноста


 Организирана престъпност; Македония
  Студия
 Република Македония, правителство, секторни политики
 Издадено
  22436
 Горан Стойковски

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/