Правен статус на поданиците в Търновската Конституция.


Орманджиев, Христо (2018) Правен статус на поданиците в Търновската Конституция. Сборник доклади от международна кръгла маса "140 годишнината от Освобождението на България от османско владичество и приемане на Търновската Конституция", В. Търново, "Фабер",2018, стр. 164-174, ISBN 978-619-00-0816-3


 Докладът разглежда правата и задълженията на поданиците при действието на Търновската Конституция. Прави се извода, че Търновската Конституция съдържа широк каталог от права, които имат и текуща актуалност.
  Доклад
 поданици, Конституция, права
 Издадено
  22422
 Христо Орманджиев

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/