Възможности за инвестиране в дългови ценни книжа в България


Цонкова, Ваня (2007) Възможности за инвестиране в дългови ценни книжа в България COBISS.BG-ID 1230644964


 
  Дисертация
 дългови ценни книжа, облигации, капиталов пазар, инвестиционен портфейл


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 
  22421
 Ваня Цонкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/