Военните разходи при съвременните реалности и влиянието им върху макроикономическите параметри


Цонкова, Ваня (2003) Военните разходи при съвременните реалности и влиянието им върху макроикономическите параметри Сборник от МНК „Българският път към НАТО – перспективи и предизвикателства”. Велико Търново, 2003, с. 295-301. ISSN 0861-0312. COBISS.BG-ID 1178329316


 
  Доклад
 военни разходи, държавни разходи, бюджет


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  22415
 Ваня Цонкова

1. Dimitrova, S., Kamarachev, G. Politique de depenses militaries et croissance economique. Proceedings from International science conference, held on 24-26 november 2005 in Sibiu - Romania. Ed. by Kamarashev., G. Sibiu: Editura Academiei Fortelor Tereste, 2005, p. 19-27. ISBN 973-7809-29-7. Цитирано на с. 10 и на с. 11, № 3 в списъка с литература

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/