Маркетингови изследвания


Цонкова, Ваня (2004) Маркетингови изследвания В: Маркетинг. Велико Търново: ИЦ при НВУ "Васил Левски", 2004, с. 40-99. ISBN 954-753-020-8. COBISS.BG-ID 1042973412


 Книгата е подготвена за точно определеня аудитория от обучаеми, но може да бъде използвана от всички, които изучават маркетинг или проявяват интерес към него, както и от практикуващите в тази област.
  Монография
 маркетинг, маркетингови изследвания


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  22413
 Ваня Цонкова

1. Банабакова, В. Маркетинг (принципи, сегментиране, стратегии, реализация). Велико Търново: Фабер, 2009, 183 с. ISBN 978-954-9498-17-2. COBISS.BG-ID 1229792228. Цитат на с. 46 относно Глава II. Маркетингови изследвания

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/