Възгледът за правото на собственост от Освобождението на България до първата половина на ХХ в. - В: 100 години от рождението на проф. Михаил Андреев. [Сборник статии]. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2011, 149-159. ISBN: 9789540732756


Сарафов, Павел (2011) Възгледът за правото на собственост от Освобождението на България до първата половина на ХХ в. - В: 100 години от рождението на проф. Михаил Андреев. [Сборник статии]. С., Унив. изд. Св. Кл. Охридски, 2011, 149-159. ISBN: 9789540732756


 
  Статия
 
 Издадено
  22410
 Павел Сарафов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/