Публичната и частната собственост като видове право на собственост. - Правна мисъл, 2003, № 2, 78-93. ISSN 1310-7348


Сарафов, Павел (2003) Публичната и частната собственост като видове право на собственост. - Правна мисъл, 2003, № 2, 78-93. ISSN 1310-7348


 
  Статия
 
 Издадено
  22408
 Павел Сарафов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/