Собствеността като основно право на личността. - Съвременно право, 2002, № 2, 65-77. ISSN: 0861-18-15


Сарафов, Павел (2002) Собствеността като основно право на личността. - Съвременно право, 2002, № 2, 65-77. ISSN: 0861-18-15


 
  Статия
 
 Под печат
  22407
 Павел Сарафов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/