Особености на собствеността като субективно вещно право. - Съвременно право, 2002, № 6, 30-40. ISSN: 0861-18-15


Сарафов, Павел (2002) Особености на собствеността като субективно вещно право. - Съвременно право, 2002, № 6, 30-40. ISSN: 0861-18-15


 
  Статия
 
 Под печат
  22405
 Павел Сарафов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/