Понятието „собственост“ според Конституцията. - Съвременно право, 2001, № 6, 7-17. ISSN: 0861-18-15


Сарафов, Павел (2001) Понятието „собственост“ според Конституцията. - Съвременно право, 2001, № 6, 7-17. ISSN: 0861-18-15


 
  Статия
 
 Издадено
  22402
 Павел Сарафов

3. Орсов, Зл. Договор за аренда на земеделска земя по българското право. С.: Софи-Р, 2018, с. 221

1. Орсов, Зл. За задължението на държавата по чл. 18, ал. 6 от Конституцията. – Търговско право, 2003, № 1, с. 27. ISBN 0861-6892

2. Орсов, Зл. За отговорността на държавата за вреди от прилагането на противоправни нормативни актове. – Търговско право, 2003, № 6, с. 35. ISBN 0861-6892

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/