Трета европейска конференция по качеството на образованието и възпитанието в ранно детство. - Педагогически алманах, 1993, 1 (1), с. 209-234, ISSN 1310-358, с. 209-234


Петрова, Веселинка (1993) Трета европейска конференция по качеството на образованието и възпитанието в ранно детство. - Педагогически алманах, 1993, 1 (1), с. 209-234, ISSN 1310-358, с. 209-234 Велико Търново: Педагогически алманах, № 1, (с. 125 – 127).


 В доклада е представена конференция на тема: “Практически ориентирани изследвания, свързани с качеството на образованието през ранно детство”, проведена в Криопиги, Гърция от 1 до 3 септември 1993 г. Чрез тази поредна научна изява CIDREE (Консорциума от институти за развитие и изследване в областта на образованието в Европа) синхронизира дейността на 18 европейски института за програмни и образователни изследвания с цел да развива и разпространява най-прогресивните идеи, чрез които да съдейства за повишаване качеството на детското развитие.
  Доклад
 Трета европейска конференция за качеството на образованието, ранна възраст
 Издадено
  2240
 Веселинка Петрова

1. Кузманова-Карталова, Розалия, Даниела Йорданова. История на педагогическия факултет (1984-2012). Велико Търново: ФАБЕР, 2013, 220 с. ISBN978-619-00-0004-4, с. 200, с.216

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/