Съсобственост между частна и публична собственост. - Собственост и право, 2000, № 5, 5-12. ISSN: 1312-9473


Сарафов, Павел (2000) Съсобственост между частна и публична собственост. - Собственост и право, 2000, № 5, 5-12. ISSN: 1312-9473


 
  Статия
 
 Издадено
  22396
 Павел Сарафов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/