Съсобственост между частна и публична собственост. - Собственост и право, 2000, № 5, с. 5-12, ISSN: 1312-9473, COBISS.BG-ID - 1121101028


Сарафов, Павел (2000) Съсобственост между частна и публична собственост. - Собственост и право, 2000, № 5, с. 5-12, ISSN: 1312-9473, COBISS.BG-ID - 1121101028


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки
Социални, стопански и правни науки Право

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Law

 Издадено
  22396
 Павел Сарафов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/