Ограничения при упражняване на правото на собственост. - Съвременно право, 1999, № 1, 40-49. ISSN: 0861-18-15


Сарафов, Павел (1999) Ограничения при упражняване на правото на собственост. - Съвременно право, 1999, № 1, 40-49. ISSN: 0861-18-15


 
  Статия
 
 Издадено
  22394
 Павел Сарафов

1. Башов, Сюлейман. Ограничението на собствеността по чл. 50 от Закона за собствеността. – Собственост и право, 2018, бр. 8, с. 20.

2. Орсов, Зл. Договор за аренда на земеделска земя по българското право. С.: Софи-Р, 2018, с. 54. ISBN: 954-938-179-8

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/