Може ли косвено представителство да възниква чрез пълномощно? (Относно косвеното представителство по Закона за митниците и Правилника за неговото приложение). - Търговско право, 1999, № 4, 68-75. ISBN 0861-6892


Сарафов, Павел (1999) Може ли косвено представителство да възниква чрез пълномощно? (Относно косвеното представителство по Закона за митниците и Правилника за неговото приложение). - Търговско право, 1999, № 4, 68-75. ISBN 0861-6892


 
  Статия
 
 Издадено
  22392
 Павел Сарафов

3. Йосифова, Т. Комисионният договор. С.: Сиби, 2006, с. 23

4. Йосифова, Т. Относно допустимостта на преките и обратните искове при косвеното представителство. – В: сп. “Търговско право”, 2006, № 2, с. 51, 52 и 53. ISBN 0861-6892

5. Таков, Кр. Доброволно представителство. С.: Сиби, 2006, с. 75.

2. Касабова, К. Правни проблеми на “косвения” търговски представител. – Търговско право, 2004, № 6, с. 20. ISBN 0861-6892

1. Герджиков, О. Цивилистични патологии в данъчните закони. - Съвременно право, 2001, № 2, с. 79. ISSN: 0861-18-15

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/