Защита на кредиторите при преобразуване на търговски дружества. - Търговско право, 1998, № 5, 3-11. ISBN 0861-6892


Сарафов, Павел (1998) Защита на кредиторите при преобразуване на търговски дружества. - Търговско право, 1998, № 5, 3-11. ISBN 0861-6892


 
  Статия
 
 Издадено
  22391
 Павел Сарафов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/