Петрова, В. Игрите с правила в подготовката по четене


Петрова, Веселинка (1997) Петрова, В. Игрите с правила в подготовката по четене София: - Предучилищно възпитание, № 7 – 8, 1997, (с. 11 – 12).


 Изложението е направено на дискусия “Кръгла маса 97”, посветена на проблемите, идеите и перспективите в развитието на предучилищното възпитание. Защитена е тезата за системно обогатяване на слуховия опит на децата чрез примери за основните групи звукове в българския книжовен език. Обосновано е значението на обобщените фонетични представи за ограмотяването в първи клас.
  Отзив
 Игри с правила, подготовка по четене
 Издадено
  2239
 Веселинка Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/