Особености на оценката на финансовото представяне на малките и средните предприятия в България


Цонкова, Ваня (2010) Особености на оценката на финансовото представяне на малките и средните предприятия в България В: Сборник студии от научноизследователски проект "Ролята на финансовата и счетоводната информация в подкрепа на малките и средни предприятия". Ред. Г. Баташки. Велико Търново: ЛБМ Инвест, 2010, с. 159-203. ISBN 978-95-31572-5-3. COBISS.BG-ID 1240216804


 Цел на разработката е да се очертаят спецификите в информационната база, насоките и показателите за комплексна оценка на финансовото представяне на МСП в България предвид изискванията на съвременните реалности.
  Студия
 анализ на финансовото състояние, МСП, съвременни измерители за оценка на ефективността


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  22387
 Ваня Цонкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/