Attitudes of Bulgarian Youth for Participation in the Decision Making process


Калейнска, Теодора (2018) Attitudes of Bulgarian Youth for Participation in the Decision Making process "Трансгранично сътрудничество, сигурност и перспективи за развитие в широкия Черноморски регион", Сборник с доклади от международна научна конференция, 16-17.11.2017г, Велико Търново; съставител Бузов, В., Велико Търново, изд. ИВИС, 2018, стр. 225-228; ISBN: 978-619-205-080-1, ISSN: 2335-0056


 The report presents the attitudes for participation in the decision making process of the young people aged 14 to 29 years in Bulgaria based on the data gathered through a non-representative sociological study on the problems of young people in Bulgaria, conducted in the period January - March 2015.
  Доклад
 civic participation, young people, Bulgaria
 Издадено
  22386
 Теодора Калейнска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/