Дълговите ценни книжа като алтернативна техника за финансиране на фирмата: някои аспекти


Цонкова, Ваня (2000) Дълговите ценни книжа като алтернативна техника за финансиране на фирмата: някои аспекти Сборник научни трудове от "Военно-научен форум 2000", проведен през 2000 г., организиран от СУБ - Велико Търново. Ред. Б. Ангелов. Велико Търново: ИЦ на ВВОВУ, 2000, с. 527-531. ISSN 0861-0312


 Some specifics of debt securities as a mean of financing and opportunities for their use in Bulgarian companies are analyzed.
  Доклад
 debt securities, bonds


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  22384
 Ваня Цонкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/