Българските председателства на Комитета на министрите на Съвета на Европа


Калейнска, Теодора (2016) Българските председателства на Комитета на министрите на Съвета на Европа "Нови предизвикателства пред сигурността на Балканите", т. 3. Тематичен сборни с научни изследвания, посветен на 20годишнината на Философски факултет на ВТУ "Св.св.Кирил и Методий", Съставител Бузов, В, Велико Търново, издателство "Ивис", 2016, стр. 203-212; ISBN: 978-619-205-023-8; COBISS.BG-ID: 1287072740


 Докладът представя логиката на функционирането на Комитета на министрите на Съвета на Европа и диалектиката на председателствата му. Той се занимава с изследване на опита на първото председателство на България на Комитета /1994/ и представя и анализира приоритетите, обявени за второто председателство, започващо ноември 2015 до май 2016г.
  Статия
 Съвет на Европа, Комитет на министрите, председателство, България
 Издадено
  22383
 Теодора Калейнска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/