Влияние на държавните ценни книжа и другите начини за финансиране на бюджетния дефицит върху паричното предлагане


Цонкова, Ваня (2000) Влияние на държавните ценни книжа и другите начини за финансиране на бюджетния дефицит върху паричното предлагане Сборник научни трудове от "Военно-научен форум 2000", проведен през 2000 г., организиран от СУБ - Велико Търново. Ред. Б. Ангелов. Велико Търново: ИЦ на ВВОВУ, 2000, с. 521-526. ISSN 0861-0312


 The alternative techniques for budget deficit financinf and the effect on monetary base and monetary supply are analyzed.
  Доклад
 budget deficit, government securities, monetary base, money supply


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  22382
 Ваня Цонкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/