Особености на маркетинговите проучвания, провеждани от малко търговско предприятие


Цонкова, Ваня (1998) Особености на маркетинговите проучвания, провеждани от малко търговско предприятие Сборник научни трудове от конференция на ВВОВУ "Васил Левски", проведена през 1998 г. в гр. Велико Търново. Ред. А. Атанасов. Велико Търново: ИЦ на ВВОВУ, 1998, кн. 64, с. 360-369. ISSN 0861-0312. COBISS.BG-ID 1247780580


 В изложението се разглеждат основните източници на информация и методите за осъществяване на маркетингови проучвания от търговско предприятие, разполагащо с ограничен бюджет и без участието на специалисти в тази област.
  Доклад
 маркетингови проучвания, малки предприятия


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  22379
 Ваня Цонкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/