POLITICI SI INSTITUTII EVROPENE/ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПОЛИТИКИ И ИНСТИТУЦИИ


Калейнска, Теодора (2012) POLITICI SI INSTITUTII EVROPENE/ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПОЛИТИКИ И ИНСТИТУЦИИ Paul Rinderiu, Cristina Pasatoiu, Teodora Kaleynska - POLITICI SI INSTITUTII EVROPENE/ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ПОЛИТИКИ И ИНСТИТУЦИИ, Romania, Editura Alma,2012, pp.4-101; ISBN 978-954-524-864-1; COBISS.BG-ID: 1268329188


 Книгата представя политиките и инструментите на европейските институции в областта на сближаването. В главата е разгледана Програмата за трансгранично сътрудничество с нейните особености и специфика. Представен е цялостния проектен цикъл - терминология, етапи на развитието на проектната идея, попълване и кандидатстване, работа с донори, партньори, управляващ орган и бенефициенти, изпълнение, отчитане, мониторинг, изпълнение, устойчивост. Представено е развитието на програмата спрямо целите на стратегия Европа 2020
  Част от книга / Глава от книга
 ЕС, политики на сближаване, проектен цикъл, Програма за трансгранично сътрудничество
 Издадено
  22370
 Теодора Калейнска

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/