Някои аспекти, свързани с изследването на ценовата чувствителност на облигациите


Цонкова, Ваня (2003) Някои аспекти, свързани с изследването на ценовата чувствителност на облигациите Сборник научни публикации от Втори международен симпозиум "Икономика 2003", проведен през юни 2003 г. в гр. Бургас. Ред. Ст. Нейчев. Бургас: Наука Инвест ЕООД – клон Бургас, 2003, с. 85-92. ISSN 0861 9861


 With reference to bulgarian bonds market growth, the report dwells on the informative significance and the specific techniques in application of measures for determining price volatility of option-free bonds.
  Статия
 bonds, price volatility, duration, convexity


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  22366
 Ваня Цонкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/