Общинските облигации в България


Цонкова, Ваня (2006) Общинските облигации в България сп. Банки. Инвестиции. Пари, София, 2006, 4, с. 19-22. ISSN 1311-7947. COBISS.BG-ID 1119844324


 The article aims at analyzing the condition of the municipal bond market in Bulgaria between 2002 and 2005 and then identifying some trends in its development.
  Статия
 municipal bonds, capital market, debt securities


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  22365
 Ваня Цонкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/