За приложното поле на чл. 282 от Наказателния кодекс


Велчев, Борис (2004) За приложното поле на чл. 282 от Наказателния кодекс Съвременно право, 2004, 6, ISSN: 0861-18-15


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки
Социални, стопански и правни науки Право

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Law

 Издадено
  22364
 Борис Велчев

1. Михайлов, Димитър. Проблеми на Наказателното право. Особена част. С., Сиела, 2008 г., с. 12, 342, 344, ISBN:978-954-28-0227-3

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/