Международен конгрес "Университетското образование - хилядолетен опит, проблеми и перспективи на развитие". - Педагогически алманах, 2003 11 (1, 2), с. 349 – 353


Петрова, Веселинка (2003) Международен конгрес "Университетското образование - хилядолетен опит, проблеми и перспективи на развитие". - Педагогически алманах, 2003 11 (1, 2), с. 349 – 353 ISSN: 1310-358X COBISS.BG-ID 1166923236


 Докладът е адресирано към всички, които са ангажирани с университетското образование. С него се осигурява информация за проведения в гр. Минск международен конгрес за традициите, проблемите и перспективите в развитието на университетското образование.
  Доклад
 Международен конгрес, гр. Минкс, Република Белорусия, университетско образование
 Издадено
  2236
 Веселинка Петрова

1. с. 217 Кузманова-Карталова, Д. Йорданова. История на педагогическия факултет (1984-2012). Велико Търново: ФАБЕР, 2013, с. 220. ISBN 978-619-00-0004-4 COBISS.BG-ID 1266220260

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/