"Мотивацията за труд в контекста на динамичната организационна среда", "Библиотека Диоген.", том 19, бр.1, "Унив.изд."Св.св.Кирил и Методий",В.Т. 2011, с. 92-112, ISSN 1114-2763.


Чавдарова, Велислава (2011) "Мотивацията за труд в контекста на динамичната организационна среда", "Библиотека Диоген.", том 19, бр.1, "Унив.изд."Св.св.Кирил и Методий",В.Т. 2011, с. 92-112, ISSN 1114-2763. "Библиотека Диоген.", том 19, бр.1, "Унив.изд."Св.св.Кирил и Методий",В.Т. 2011, с. 92-112, ISSN 1114-2763,COBISS.BG-ID 1246030052


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  22356
 Велислава Чавдарова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/