Международни финанси и институции. Учебно пособие за дистанционно обучение


Цонкова, Ваня (2018) Международни финанси и институции. Учебно пособие за дистанционно обучение Велико Търново: ЦДО към ВТУ "Св. св. Кирил и Методий", 2018, 200 с.


 
  Учебник / Учебно помагало
 международен валутен пазар, валутни операции, FOREX, платежен баланс
 
  22355
 Ваня Цонкова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/