"Психолингвистични особености на идеолекта в предучилищна възраст", "Библиогека Диоген. Психология", Унив.изд."Св.св.Кирил и Методий", В.Т. 2003., с. 153-172, ISBN 954-524-314-7.


Чавдарова, Велислава (2003) "Психолингвистични особености на идеолекта в предучилищна възраст", "Библиогека Диоген. Психология", Унив.изд."Св.св.Кирил и Методий", В.Т. 2003., с. 153-172, ISBN 954-524-314-7. "Библиогека Диоген. Психология", Унив.изд."Св.св.Кирил и Методий", В.Т. 2003., с. 153-172, ISBN 954-524-314-7, COBISS.BG-ID 1040475876


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  22353
 Велислава Чавдарова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/