Педагогическият колеж в Тараклия навърши 10 години. - Педагогически алманах, 2003, 11 ( 1,2), с. 365 – 367


Петрова, Веселинка (2003) Педагогическият колеж в Тараклия навърши 10 години. - Педагогически алманах, 2003, 11 ( 1,2), с. 365 – 367 ISSN 1310-358X COBISS.BG-ID 1166921956


 Отразени са впечатления от посещение на Педагогическия колеж в град Тараклия, Република Молдова. Представена е мисията на това учебно заведение и желанията на академичната общност за сътрудничество с ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”. Представени са постиженията на преподавателския състав по изучаване на български език.
  Статия
 Педагогическият колеж в Тараклия, постижения и перспективи, 10 години от създаването му
 Издадено
  2235
 Веселинка Петрова

1. С. 146, с. 216 Кузманова-Карталова, Д. Йорданова. История на педагогическия факултет (1984-2012). Велико Търново: ФАБЕР, 2013, с. 220. ISBN 978-619-00-0004-4 COBISS.BG-ID 1266220260

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/