Петров, Л., Р. Константинова. Изследване на концентрацията на вниманието при изпълнение на наказателни удари в баскетбола, Сборник научни трудове "Спорт, общество, образование", НСА-ПРЕС, том 4, София, 2001, ISBN


Петров, Людмил (2001) Петров, Л., Р. Константинова. Изследване на концентрацията на вниманието при изпълнение на наказателни удари в баскетбола, Сборник научни трудове "Спорт, общество, образование", НСА-ПРЕС, том 4, София, 2001, ISBN Сборник научни трудове "Спорт, общество, образование", НСА-ПРЕС, том 4, София, 2001, ISBN


 
  Статия
 баскетбол, концентрация на вниманието
 Издадено
  22347
 Людмил Петров

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/