Теория на парите и кредита


Радуканов, Сергей (2015) Теория на парите и кредита Русе, Авангард принт, 2015, ISBN:978-954-337-275-1 (COBISS.BG-ID 1281648612)


 
  Учебник / Учебно помагало
 пари, кредит, лихва, инфлация, банки


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  22346
 Сергей Радуканов

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/