Правото на частна собственост като конституционно неприкосновено право. - Съвременно право, 1996, № 6, 15-25. ISSN: 0861-18-15


Сарафов, Павел (1996) Правото на частна собственост като конституционно неприкосновено право. - Съвременно право, 1996, № 6, 15-25. ISSN: 0861-18-15


 
  Статия
 




 Издадено
  22344
 Павел Сарафов

2. Марков, М. Ограничаване на конкуренцията от държавата, С.: Сиби, 2001, с. 25. ISBN: 954-730-094-6

3. Марков, М. Развитие на конституционното понятие за собствеността. – Собственост и право, 2001, № 8, с. 9 и 10. ISSN: 0861-18-15

1. Стайков, Ивайло Материалноправни предпоставки за принудително отчуждаване на недвижими имоти – частна собственост. – Съвременно право, 1997, № 5, с. 53. ISSN: 0861-18-15

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/