Два подхода за групово консултиране на клиенти ,лишени от свобода, Диоген-Психология, В.Търново Университетско издателство на ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий", 2003 с.61-69, ISBN 954-524-314-7


Хаджийски, Минко (2003) Два подхода за групово консултиране на клиенти ,лишени от свобода, Диоген-Психология, В.Търново Университетско издателство на ВТУ "Св.Св. Кирил и Методий", 2003 с.61-69, ISBN 954-524-314-7 У нас


 В статията се представят два вида консултативни групи. Първият е тренинг на социални умения, а вторият е групи за емоционална подкрепа. Описват се предимствата на груповата работа и консултиране.
  Статия
 емоция, умение, група, психотерапия, консултиране
 
  22342
 Минко Хаджийски

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/