Развитие на принудителното изпълнение в следосвобожденска България,Сборник доклади от международна кръгла маса- 140-годишнината от Освобождението на България от османско владичество и приемане на Търновската конституция, В. Търново, Фабер, 2018,с. 149-163,ISBN 978-619-00-0816-3, COBISS.BG-ID 1287398628


Лупова-Ангелова, Калина (2018) Развитие на принудителното изпълнение в следосвобожденска България,Сборник доклади от международна кръгла маса- 140-годишнината от Освобождението на България от османско владичество и приемане на Търновската конституция, В. Търново, Фабер, 2018,с. 149-163,ISBN 978-619-00-0816-3, COBISS.BG-ID 1287398628 Сборник доклади от международна кръгла маса- 140-годишнината от Освобождението на България от османско владичество и приемане на Търновската конституция, В. Търново, Фабер, 2018,с. 149-163,ISBN 978-619-00-0816-3COBISS.BG-ID 1287398628


 
  Доклад
 
 Издадено
  22341
 Калина Лупова-Ангелова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/