Каменова, М., В. Петрова. Представата на 5 – 6-годишните деца за личността на Васил Левски


Петрова, Веселинка (1987) Каменова, М., В. Петрова. Представата на 5 – 6-годишните деца за личността на Васил Левски София: - Предучилищно възпитание, № 6, 1987, (с. 24 - 25).


 В статията са отразени резултатите от изследване на представата на 5 – 6-годишните деца за личността на Васил Левски. Уточнени са външните белези и нравствените характеристики, за които децата най-често разказват. Систематизирани са типични трудности, възникващи при формирането на представи за исторически личности. Предложени са произведения от художествената литература за деца, към които 5 – 6-годишните проявяват любознателност и опознават личността на Васил Левски.
  Статия
 Представата на 5 - 6-годишните за личността на Васил Левски, любознателност към национални герои
 Издадено
  2234
 Веселинка Петрова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/