Компетентен ли е арбитражен съд да разглежда спорове за стопанска непоносимост по приватизационни сделки /Критичен анализ на решение № 189/09.11.2017 г. по т.д. № 1675/2017 г. на ВКС- I т. о./


Мингова, Анелия (2017) Компетентен ли е арбитражен съд да разглежда спорове за стопанска непоносимост по приватизационни сделки /Критичен анализ на решение № 189/09.11.2017 г. по т.д. № 1675/2017 г. на ВКС- I т. о./ В: Сборник Научни трудове на Института за държавата и правото. 2017, т. 16, с.237-250, ISSN 1314-6459.


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки

Social sciences, economic sciences and law

 Издадено
  22339
 Анелия Мингова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/