Обезпечително производство на публични вземания , Сборник доклади от Кръгла маса на тема: Актуални проблеми на позитивното право в контекста на членството на Република България в Европейския съюз, В. Търново 12.12.2017г., Фабер, 2018, с. 103-118, ISBN 978-619-00-0788-3, COBISS.BG-ID 1286608356


Лупова-Ангелова, Калина (2018) Обезпечително производство на публични вземания , Сборник доклади от Кръгла маса на тема: Актуални проблеми на позитивното право в контекста на членството на Република България в Европейския съюз, В. Търново 12.12.2017г., Фабер, 2018, с. 103-118, ISBN 978-619-00-0788-3, COBISS.BG-ID 1286608356 Сборник доклади от Кръгла маса на тема: Актуални проблеми на позитивното право в контекста на членството на Република България в Европейския съюз, В. Търново 12.12.2017г., Фабер, 2018, с. 103-118, ISBN 978-619-00-0788-3, COBISS.BG-ID 1286608356


 
  Доклад
 
 Издадено
  22338
 Калина Лупова-Ангелова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/