Защита на владението и държането


Русчев, Иван (2003) Защита на владението и държането -Собственост и право, 2003, №02, с. с. І-ХХХVІ, Print ISSN 1312-9473


 
  Статия
 


Социални, стопански и правни науки
Социални, стопански и правни науки Право

Social sciences, economic sciences and law
Social sciences, economic sciences and law Law

 Издадено
  22336
 Иван Русчев

2. Баланов, Йордан. Безвестното отсъствие. Велико Търново: УИ Св. св. Кирил и методий", 2016, с. 246, ISBN 978-619-208-065-5, COBISS.BG-ID 1275749348 Цитиранията са на с. 108 и 218. Трудът представлява издадена монография за успешно участие в конкурс за получаване на академичната длъжност "доцент".

1. Ставру, Стоян.Придобиване на движими вещи чрез установяване на добросъвестно и възмездно владение върху тях (чл. 78 ЗС).-Собственост и право, 2006, №9, с.36-46, ISSN C607-9555. - 1312-9473, COBISS.BG-ID 1121101028 Цитиранията са на с. 88

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/