"Теоретични проблеми в социалнопсихологическия анализ на удовлетвореността от труда", "Библиотека Диоген. Психология 2010: Актуални въпроси", Унив.изд."Св.св.Кирил и Методий",В.Т.2010, с.100-121, ISBN 978-954-524-766-8.


Чавдарова, Велислава (2010) "Теоретични проблеми в социалнопсихологическия анализ на удовлетвореността от труда", "Библиотека Диоген. Психология 2010: Актуални въпроси", Унив.изд."Св.св.Кирил и Методий",В.Т.2010, с.100-121, ISBN 978-954-524-766-8. "Библиотека Диоген. Психология 2010: Актуални въпроси", Унив.изд."Св.св.Кирил и Методий",В.Т.2010, с.100-121, ISBN 978-954-524-766-8, COBISS.BG-ID 1235535588


 
  Студия
 


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  22335
 Велислава Чавдарова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/