"Социалнопсихологически детерминанти на удовлетвореността от труда", Сборник доклади "Приложна психология и социална практика 2010 ", Унив.изд. ВСУ"Черноризец Храбър", Варна 2010., с.373-384, ISSN 1314-0507.


Чавдарова, Велислава (2010) "Социалнопсихологически детерминанти на удовлетвореността от труда", Сборник доклади "Приложна психология и социална практика 2010 ", Унив.изд. ВСУ"Черноризец Храбър", Варна 2010., с.373-384, ISSN 1314-0507. Сборник доклади "Приложна психология и социална практика 2010 ", Унив.изд. ВСУ"Черноризец Храбър", Варна 2010., с.373-384, ISSN 1314-0507, COBISS.BG-ID 1125179108


 
  Доклад
 


Социални, стопански и правни науки Психология

Social sciences, economic sciences and law Psychology

 Издадено
  22333
 Велислава Чавдарова

Научният архив поддържа инициативата за отворен достъп OAI 2.0 с начален адрес: http://da.uni-vt.bg/oai2/